Natuurpunt kern Deurle-Latem

Natuurpunt Deurle-Latem

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten die de kern Deurle-Latem van Natuurpunt binnenkort voor u organiseert. Iedereen is welkom, de onderwerpen worden met zorg gekozen en het entreegeld (als er al een gevraagd wordt) houden we laag.

PS. Kijk ook eens in ons logboek van voorbije activiteiten.

Feestelijke lancering van Natuurpark Levende Leie

De kern Deurle-Latem van Natuurpunt Gent werkt samen met de Natuurpunt-afdelingen van Deinze en Gent aan de realisering van het Natuurpark Levende Leie. Op zondag 24 september had de zonnige lancering plaats, ook in Latem. Getuige deze foto's (in onze activiteitenpagina).

agenda-item

zondag 24 september (14 uur resp. 17 uur)

Feestelijke lancering van Natuurpark Levende Leie

Natuurpark Levende Leie

De kern Deurle-Latem van Natuurpunt Gent werkt samen met de Natuurpunt-afdelingen van Deinze en Gent mee aan de realisering van het Natuurpark Levende Leie.

Op zondag 24 september wordt het project gelanceerd, en u kunt erbij zijn. We bezoeken het gebied met vier wandelingen en u krijgt daarna tekst en uitleg over het project. U hoeft zich niet aan te melden.

De wandelingen vertrekken om 14.00, en om 17.00 zijn we terug voor de feestelijke voorstelling va het project. Dit zijn de wandelingen die uit Latem vertrekken:

De Latemse Meersen

 • Start om 14.00 uur bij de aanlegsteiger aan de Leie in Sint-Martens-Latem (achter het gemeentehuis, begin van de Meersstraat)
 • Afstand: ca 5 km
 • Gidsen: Tom Embo en Lydie Faseur
 • Terug: 16.30 uur
 • Officiële voorstelling: 17.00 uur, Oude Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem

De Keuzemeersen

 • Start om 14.00 uur bij de aanlegsteiger aan de Leie in Sint-Martens-Latem (achter het gemeentehuis, begin van de Meersstraat)
 • De Leiepont zet ons over naar de Keuzemeersen (heen en terug)
 • Afstand: ca 4 km
 • Gidsen: Marc Depourcq en Geert Spanoghe
 • Terug: 16.30 uur
 • Officiële voorstelling: 17.00 uur, Oude Brouwerijschuur, Dorp, Sint-Martens-Latem

Tegelijk wordt er ook met de afdeling Deinze gewandeld, langs de Oude Leie in Bachte/Astene (vertrek aan de kerk van Bachte, Bachtekerkstraat, Deinze) met gidsen Koen Houthoofd en Jan Kindt. En met afdeling Gent is er een rondleiding in de Assels (vertrek aan het Wijland in Drongen, dat is de hoek van Asselsstraat en Ganzerikstraat). Gidsen zijn Kristel Keppens en Joost Buyse.

...meer...

...minder...

Natuurpark Levende Leie

De streek rond de Leie tussen Deinze en Gent is ecologisch zo waardevol dat Natuurpunt wil werken aan één groot Natuurpark Levende Leie. De Natuurpuntafdelingen in Deinze en Gent, met de werkgroep Assels en de kern Deurle-Latem, beheren al heel wat natuurgebieden in de Leievallei. Het ligt voor de hand om die gebieden met elkaar te verbinden tot een natuurpark met een oppervlakte van 1200 hectare. Daarin moet de bescherming van de natuurwaarden centraal staan. Dat versterkt meteen ook de identiteit van de streek en maakt de hele Leiestreek nog aantrekkelijker.

Overheden, verenigingen en bedrijven uit allerlei sectoren zoals erfgoed, cultuur, toerisme, horeca en landbouw die zich achter deze visie scharen, kunnen het natuurpark steunen als partner en de doelstellingen ervan uitdragen. Zo kan de Leievallei tussen Deinze en Gent zich ontwikkelen tot een aaneengesloten en robuust ecologisch gebied met vochtige tot natte hooilanden en graasweiden, waarin bossen en beken op een natuurlijke manier overgaan in drogere valleiflanken.

We streven naar een halfopen valleilandschap zonder perceelgrenzen met heel boeiende natuur: een mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en spontaan groeiende bostypes. Vanzelfsprekend is er ook plaats voor agrarisch natuurbeheer met aandacht voor de biodiversiteit.

Daardoor krijgt het natuurpark een bijzondere meerwaarde voor de bewoners en bezoekers, met aantrekkelijke mogelijkheden voor natuur- en cultuurbeleving en zachte recreatie. Het landschap aan de Leieoevers heeft nu al een grote aantrekkingskracht met zijn rivierbochten, open ruimte, pittoreske dorpen, rijke geschiedenis en culturele uitstraling. De natuurontwikkeling zal de woonkwaliteit langs de Leie alleen maar versterken.

 


 

 

Disclaimer: Deze website wordt samengesteld met informatie van en over de kern Deurle-Latem van Natuurpunt Gent vzw., en over gerelateerde onderwerpen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan met de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.

Natuurpunt