Natuurpunt kern Deurle-Latem

Voorstelling van Natuurpunt Deurle-Latem

Latemse meersen

De kern Deurle-Latem van Natuurpunt geeft vorm aan de plaatselijke werking van de landelijke vereniging Natuurpunt. Ze is een afdeling van Natuurpunt Gent.

Met deze kern vormen we een fijne groep die zich bekommert om de natuurlijke omgeving in de streek rond Sint-Martens-Latem en de effecten op de samenleving. We streven ernaar expertise bijeen te brengen om onze natuur­lijke leef­omgeving beter te begrijpen en te ondersteunen. Dat is meer dan fauna en flora, bijen, schapen en bomen. We verzamelen kennis over bio­diversi­teit, kli­maat­veran­dering, natuurbeheer, duurzame landbouw, de ecologische transitie... De leden proberen amateurs te blijven, maar wel belezen, ervaren en gedreven amateurs die hun idealen koesteren maar naïviteit weren.

Concrete permanente projecten zijn het beheer van de Westerplas in Hoog-Latem en het natuur­gebied van de Latemse Meersen, het schapen­project en de bijen­werk­groep. We organiseren daartoe werk­momenten zoals knot­dagen (om de knotwilgen in de meersen in vorm te houden) en publieks­evenementen: lezingen, gedocumen­teerde film­voorstel­lingen, natuur­wandelingen, fiets­tochten en pick­nicks. We werken ook graag mee aan initia­tieven die in onze doel­stellingen passen. Voorbeelden zijn de vzw Bosbehoud, Sing-for-the-Climate, het Parkbos en het Natuurpark Levende Leie. Natuurpunt Gent organiseert ook natuurexploratie met "onze" natuurgidsen Marc Depourcq en Tom Embo. U kunt hen boeken via of met dit formulier van Natuurpunt Gent.

Een kleine groep van Natuurpunt-kern Deurle-Latem (15 tot 20 leden) komt ongeveer maandelijks bijeen. Meent u dat u onze kern kunt versterken of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren - of mocht u een andere suggestie hebben - dan zien wij uw mailtje graag in onze mailbox op .

Natuurpunt-kern Deurle-Latem telt gemiddeld ongeveer 270 leden (gezinnen - stand van eind 2018). Als u daar nog niet bij bent, kunt u misschien overwegen aan te sluiten, via deze pagina van NatuurpuntGent. Natuurpunt kan elke steun gebruiken om het belang van natuur, milieu, vervuiling, klimaatneutraliteit en gerelateerde thema's op de maatschappelijke en politieke agenda te houden.

Red de Keuzemeersen

Keuzemeersen, het natuurgebied aan de overkant van de Latemse Meersen, wordt bedreigd door plannen om de op- en afritten van de E40 in Baarle-Drongen uit te breiden.

In tijden waarin iedereen de gevolgen van de klimaatverandering ondervindt, is het onverantwoord nog waardevol nat biotoop op te offeren aan aanpassingen aan autowegen die nog meer verkeer met zich zullen meebrengen.

Natuurpunt Gent (inbegrepen kern Deurle-Latem) en andere verenigingen groeperen zich om die bedreiging tegen te houden. Lees het verslag op onze nieuwspagina

 

Volg de corona-natuur-etiquette op je wandeling

Veel mensen hebben de natuur opnieuw ontdekt. Ook op 'onze' natuurwandelpaden is het drukker dan anders. Als het al eens té druk wordt, dan wijst dat op een tekort aan natuur in Vlaanderen, niet op te veel natuurliefhebbers.

Daarom (en voor veel andere redenen) ijveren we voor meer natuur. Maar ondertussen vragen we de corona-natuur-etiquette van Natuurpunt te respecteren.

We hopen straks opnieuw meer activiteiten aan te bieden. Zie onze agenda.

 

Werkzaamheden wandelpad Latemse Meersen

Opgelet. Tijdelijk is aan het begin van de wandeling (bij het gemeentehuis) het eerste, en daardoor ook het laatste, deel van de wandeling afgesloten tussen de Meersstraat aan het gemeentehuis en de Kwakstraat. De gemeente vervangt er het knuppelpad. Door het broedseizoen zal dit deel pas tegen het einde van de zomer 2021 weer toegankelijk zijn. Tot dan kunt u beter op de Meersstraat blijven tot voorbij de bocht aan de Blekerij, waar u rechtsaf gaat. Dat geldt ook voor de terugweg: u kunt de Kwakstraat blijven volgen en via de Kerkstraat naar het centrum terugkeren.

Welkom.

Het wandelpad door de Latemse Meersen werd gemarkeerd met duidelijke, donkerrode wegwijzertjes "Natuurpark Levende Leie". Het pad vermijdt nu het Vlasdijkje dat door een kwetsbaar en moeilijk begaanbaar gebied tussen de Kwakstraat naar de Meersstraat liep. We willen de dieren in deze zone zo veel mogelijk sparen van onze drukte. Volg daarom de wegwijzertjes en maak gebruik van de bredere weg wat verderop tussen Kwakstraat en Meersstraat.

Binnenkort plaatsen we in de Latemse Meersen en aan de Westarplas informatieborden en we werken ook aan de verbetering van afsluitingen.

U mag ons altijd een berichtje sturen via of bel Frederik op .

...klik voor de 10 corona-wandeltips...

...minder...

 

10 tips om veilig en gezond van de natuur te genieten

1. Hou afstand en laat elkaar vlot passeren. Hou even in op smalle stukken, wacht geduldig op een plek waar je elkaar kan voorbijsteken. Kruis elkaar niet op vlonder- of knuppelpaden.

2. Volg de routes indien mogelijk in de richting van de bordjes. Vooral bij het kruisen is afstand houden moeilijk. De wandelingen van Natuurpunt hebben doorgaans een vaste richting.

3. Laat geen vuilnis achter. In veel natuurgebieden staan geen vuilbakken om het natuurplaatje niet te verstoren. Neem je afval dan gewoon mee terug naar huis.

4. Hou de hond aan de leiband. Loslopende honden verstoren de natuur grondig. Reetjes en vogels raken erdoor opgeschrikt. Andere bezoekers ook.

5. Blijf op de paden. We hebben spijtig genoeg te weinig natuur in Vlaanderen om vrij rond te struinen zonder de natuur te verstoren.

6. Ga wat vroeger of wat later wandelen. ’s Ochtends vroeg heb je trouwens het mooiste licht en heb je meer kans om vogels, reetjes en eekhoorns te zien. Ook de avondschemering zorgt voor een magische sfeer.

7. Zoek de minder bekende natuur op. Natuurpunt beheert meer dan 500 natuurgebieden in heel Vlaanderen. Daar zitten echte pareltjes tussen. Je ontdekt ze op deze interactieve kaart.

8. Kies eens een alternatieve startplaats. Vaak is het vooral erg druk aan de klassieke toegangspoorten, zoals de abdij aan Averbode Bos & Heide. Terwijl er tientallen andere plaatsen zijn om van te vertrekken.

9. Kom bij voorkeur met de fiets. De parkings geraken snel overvol. Of parkeer je auto wat verderop. Maar wel reglementair, anders eindigt je wandeling met een boete.

10.Doe ook iets terug voor de natuur waar je zo van geniet. Dat kan bijvoorbeeld door zelf afval op te ruimen, door lid of vrijwilliger te worden bij een natuurbeschermende vereniging zoals Natuurpunt, of door een financiële bijdrage te doen voor meer natuur. Als je nu BOS sms’t naar 8686 kan je 4 € schenken voor 2 m2 extra bos.

 


 

 

Disclaimer: Deze website wordt samengesteld met informatie van en over de kern Deurle-Latem van Natuurpunt Gent vzw, en over gerelateerde onderwerpen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan met de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.

Natuurpunt